مدیر تعاون روستایی استان گلستان گفت: تاکنون بالغ بر ۱۳۱ میلیارد ریال معادل ۵۹ درصد از وجوه وش پنبه خریداری شده در مراکز خرید تضمینی شبکه تعاونی روستایی درسطح استان به حساب کشاورزان پنبه کار گلستانی واریز شد.

پرداخت ۵۹ درصد طلب پنبه کاران گلستانی

به گزارش گلستان24؛مهندس گلدی زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح خرید تضمینی وش پنبه تاکنون بیش از ۷ هزارتن وش پنبه کشاورزان گلستانی توسط مراکز خرید شبکه تعاونی روستایی استان خریداری شده است.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های بعمل آمده از سوی سازمان تعاون روستایی استان دومین مرحله از مطالبات پنبه کاران استان در قالب طرح خرید تضمینی وش به مبلغ ۵۹ میلیارد ریال به حساب کشاورزان پنبه کار گلستانی واریز شد که در مجموع میزان پرداختی‌ها به ۱۳۱ میلیارد ریال رسید.

گلدی زاده خاطرنشان کرد: کار خرید تضمینی پنبه از چهارم شهریور ماه در پنج مرکز در سطح استان آغاز شده است.

مدیر تعاون روستایی استان گلستان بیان کرد: امسال نرخ تضمینی هر کیلوگرم وش پنبه رقم درجه دو سفید معادل ۳۱۹۶۰ ریال تعیین شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار