عموحاجی نام پیرمرد۸۰ساله اهل فارس که رکورددار حمام نرفتن در دنیا است او۶۰ سال است که حمام نرفته است.

مردی که 60 سال رنگ حمام را ندیده است + تصاویر

مردی که 60 سال رنگ حمام را ندیده است

مردی که 60 سال رنگ حمام را ندیده است1

مردی که 60 سال رنگ حمام را ندیده است2

مردی که 60 سال رنگ حمام را ندیده است3

مردی که 60 سال رنگ حمام را ندیده است4

مردی که 60 سال رنگ حمام را ندیده است5

ارسال نظر

آخرین اخبار