عدم استفاده درست از امکانات و نبود زیر ساخت های مناسب شهر گرگان را از جذب سرمایه و اشتغال زایی محروم کرده است.

عدم استفاده بهینه از فرصت های گردشگری گرگان/رابطه مستقیم گردشگری با اشتغال زایی

به گزارش گلستان24؛گردشگری واژه ای است که مردم با شنیدن آن به فکر تفریح و بازدید از مکان های مختلف می افتند،اما صنعتی در این واژه نهفته است که می تواند اقتصاد یک کشور را به خوبی تامین کند؛در صنعت گردشگری به ازای ورود هر گردشگر به کشور دست کم 5 شغل ایجاد می شود و میزان اشتغال بخش گردشگری نیز 2/11 برابر سریع تر از سایر بخش ها است.

کشور ایران نیز به علت داشتن مکان های مختلف و زیبا گردشگران خارجی زیادی را به خود جذب می کند که این خود باعث افزایش اشتغال و گردش بهینه سرمایه در سیستم اقتصادی کشور می شود.

شهرهای کشور نیز با داشتن فضای تفریحی و تاریخی مناسب گردشگران داخلی زیادی را به خود جذب میکنند، حال می خواهد این گردشگران از دیگر شهرهای کشور باشند و یا مردم همان شهر باشند،به هر صورت استفاده مردم از این مکان ها و وسایل موجود باعث گردش سرمایه کلان می شود.

شهر گرگان نیز با داشتن جنگل های زیبا و داشتن خلیجی که این روزها وضعیت نامناسبی دارد می تواند یکی از قطب های گردشگری باشد و گردش سرمایه را در استان گلستان و حتی در سطح شهرستان چندین برابر از زمان فعلی کند.

ولی نبود برخی زیر ساخت ها و امکاناتباعث شده تا این شهر همچنان عقب مانده بماند و نتواند از ظرفیت های طبیعی خود جهت بهرهوری اقتصادی مردم شهر استفاده کند.

به طور مثال شهرستان گرگان که مرکز استان گلستان می باشد از داشتن یک شهربازی مدرن محروم است و سال ها است که مسئولین شهر در پی ساخت این شهر بازی هستند؛یک شهر بازی مدرن می توان گردشگران محلی زیادی را جذب نماید واشتغال مستقیم را در شهر چندین برابر کند.

جدای از این مسئله عدم استفاده صحیح از فضای طبیعت و جنگل در عقب ماندگی شهر گرگان نقش بسزایی دارد و ما این مسئله را به خوبی در نهارخوران گرگان مشاهده میکنیم؛در حال حاضر خیابان نهارخوران تبدیل شده به کافه برای استعمال دخانیات جوانان و ما چیزی غیر از این در این فضای دیدنی نمی بینیم.

اگر که مسئولین دست بجنبانند و به فکر ایجاد شهر بازی و همچنین تله کابینی که قرار بود ماهای قبل کلنگش بر زمین بخورد باشند شاید بشود با جذب تنها  مردم استان گلستان سرمایه های زیادی را به گردش انداخته و اشتغال زایی برای جوانان ایجاد کرد.

انتهای پیام/پ

ارسال نظر

آخرین اخبار