تصویری از احوالپرسی روحانی و رئیسی در آخرین جلسه مجلس خبرگان در سال ۹۶

عکس/  احوالپرسی روحانی و رئیسی

احوالپرسی روحانی و رئیسی1

ارسال نظر

آخرین اخبار