طوفان شدید – که سرعت آن در برخی نقاط تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد – شنبه (۴ فروردین) ارومیه را درنوردید، این طوفان سبب شده تا درختان شکسته شوند، تابلوها، پنجره‌ها، داربست‌ها، جرثقیل‌ها، بالابرها و حتی بعضی از شیروانی‌های ساختمان‌ها روی زمین بیفتند.

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه1

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه2

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه3

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه4

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه5

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه6

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه7

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه8

تصاویری وحشتناک از خسارات طوفان در ارومیه9

ارسال نظر

آخرین اخبار