"بابی" و "رایلی" جرج دوقلو‌های جالبی هستندکه تولد آن‌ها یک در یک میلیون اتفاق می‌افتد. " این دوقلو‌ها در سال ۲۰۱۱ از مادری سفید و پدری ازنژاد ترکیبی متولد شده اند. این دوقلو‌ها در ابتدا شبیه به هم به نظر می‌رسیدند، اما هنگامی که بزرگتر شدند تفاوت‌های ظاهری فاحش میان آن‌ها بیشتر مشخص شد.

دوقلوهای ناهمسان! + عکس

1

ارسال نظر

آخرین اخبار