یادداشت کریمی اول :

 دل به ترامپ شیردوش نبندید

به گزارش گلستان 24 ؛  دکترکریمی جانشین کارشناس مسائل استراتژیک نوشت : این گاو تا زمانی که شیر داشته باشد، آمریکا او را می دوشد و هرگاه شیرش تمام شد سراو را می برد و گوشتش را خوراک خود و گفتارهای اطرافش می کند.

به گزارش گلستان ما ؛ دکتر حسین کریمی اول کارشناس مسائل استراتژیک و جانشین اسبق سپاه گلستان در یادداشتی نوشت :

امروزه آمریکاجنگ وسیع اقتصادی را با وضع تحریمهای جدید برعلیه ایران اسلامی براه انداخته است.البته تحریمها چیزتازه ای نیست چون انقلاب اسلامی از بدو پیروزی درمحاصره اقتصادی بوده است.

نکته مهم اینست که ملت ایران با ایستادگی.مقاومت وحفظ روحیه انقلابی درطول چهل سال گذشته دشمنان را مایوس کرده است اما عده ای در داخل کشورمعتقدند در مقابل دشمنی همچون آمریکا باید تسلیم شد.

این گروه دردوران دفاع مقدس نه تنها درکنار ملت ایران نماندند بلکه درکناردشمن قرارگرفتند و به کشور خیانت کردند ، همچنین درفتنه ۸۸ کسانی که دم از خط امام و راه امام میزدند با دشمنانی همچون آمریکا و منافقین و صهیونیستها همراه شدندوآنها را برای نابودی انقلاب امیدوارکردند.

درسالهای اخیردرخصوص مذاکرات هسته ای این تفکرمعتقد بودکه اگر با آمریکا و غرب سازش کنیم تحریمها برداشته و همه مشکلات حل میشود اما برخلاف نظرخوش خیالان همگان دیدند که هنوز امضا برجام خشک نشده بودکه توسط آمریکا تحریمهای جدید اجرا شد و برخلاف نظرمقام معظم رهبری به آمریکا اعتماد کردند و نتیجه آن خسارت جبران ناپذیر در غالب برجام گردید.

میراث خواران این تفکر آمریکا وغرب را کعبه آمال و آرزوهای خود می دانند و نمیخواهند بفهمند که آمریکا درآستانه فروپاشی قراردارد.

بفرموده امام(رض)صدای شکستن ستونهای لیبرال دموکراسی غرب بگوش میرسد.

اما عده ای درشرایط جنگ اقتصادی نقش پیاده نظام آمریکا را بازی می کنندجای بسی تاسف است کسانی که در جایگاه مدیریتی در بخشهای اقتصادی مسئولیت دارند دشمن را همراهی می کنند و همچون منافقین که دردوران دفاع مقدس در کنار صدام قرارگرفتند ،امروزدرکنارترامپ قراردارند و به دشمن ایران اسلامی کمک می نماید اما باید آگاه باشند که دل به ترامپ شیردوش نبندند که استراتژی وی اینست که همراهان خود را گاو شیرده می داند (همچون عربستان)

تازمانی که شیر داشته باشد او را می دوشد و هرگاه شیرش تمام شد سراو را می برد وگوشتش را خوراک خود و گفتارهای اطرافش می کند.

لذا ملت بزرگ ایران با تاکید بر روحیه مقاومت و با توکل بر خداوند متعال گوش بفرمان امام خامنه ای عزیزکه افول آمریکا را یک سنت الهی میداند به راه خود ادامه می دهد و از این پیچ تاریخی به فضل الهی باپیروزی عبورخواهدکرد.انشاالله

به قلم: دکترکریمی جانشین سابق سپاه نینوا گلستان

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار