شهردار گرگان گفت: در بافت فرسوده درخواست یک طبقه مازاد کردیم که توسط شورای عالی معماری شهرسازی رد شد و اگر این امر مورد بازنگری قرارگیرد به بازسازی بافت های فرسوده گرگان کمک می کند.

تصویب یک طبقه مازاد در بافت فرسوده گرگان مورد بازنگری قرار گیرد

به گزارش گلستان 24 ؛عبدالرضا دادبود شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری گرگان هم در زمینه بافت فرسوده و هم بافت تاریخی ورود کرده است.

وی افزود: برای اولین بار در مدیریت شهری گرگان مبلغ پنج میلیارد تومان برای احیاء بافت تاریخی تخصیص دادیم و اکنون دیواره سازی، کف سازی و غیره در حال انجام است.

دادبود ادامه داد: یک بخش نامه هم مصوبه هیئت دولت بوده که اگر جایی در حوزه بازآفرینی ورود کنیم ۷۰ درصد آن را هم دولت می پردازد که امیدواریم در همان برنامه جامع اقدام مشترک اقدام شود.

وی گفت: تخصیص ۵۰ درصدی برای بافت فرسوده توسط دولت داشتیم و ۵۰ درصد را هم شهرداری می دهد؛ ما در بافت تاریخی گرگان ۱۰۰ درصد تخفیف پروانه داریم و زمزمه هایی می آید که ۵۰ درصد سهم دولت حذف شده است و اگر اینطوری باشد شرایط برای ما سخت می شود.

دادبود تصریح کرد: در بافت فرسوده درخواست یک طبقه مازاد کردیم که توسط شورای عالی معماری شهرسازی مخالفت شد که باید مورد بازنگری صورت گیرد.

وی بیان کرد: کمربندی فعلی گرگان ترانزیت است و با توجه به مشکلاتی که وجود دارد دیگر نمی توانیم بیش تر از یان برای نگهداری آن هزینه کنیم و اگر قیر آن تأمین شود بقیه مسائل را برطرف می کنیم.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار