رئیس آموزش و پرورش شهرستان آق‌قلا گفت: شورای آموزش و پرورش شهرستان آق‌قلا توانست طی دو سال متولی در سطح استان گلستان مقام نخست را از آن خود کند.

کسب مقام نخست شورای آموزش و پرورش آق‌قلا در گلستان

به گزارش گلستان 24 ؛ محمود نسرکانی امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش شهرستان آق‌قلا از شوراهای بسیار پویا و فعال استان گلستان است که سال گذشته و سال جاری به مدت دو سال متوالی حائز رتبه نخست در استان گلستان شد.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش یک دستگاه بسیار بزرگی و هدفمندی است که برای تحقق مشارکت همگانی و همه‌جانبه در آموزش و پرورش قطعا نیازمند یک نگاه فرابخشی به این دستگاه داریم زیرا آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند برنامه‌ها و اهداف آموزش و پرورش را محقق کند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان آق‌قلا ابراز کرد: مجلس شورای اسلامی در 26 دی ماه سال 1372 یکی از قوانین مترقی خودش را تحت عنوان قانون «شورای آموزش و پرورش » را مصوب کرد و در هر شهر فرماندار به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

نسرکانی با بیان اینکه آموزش و پرورش شهرستان آق‌قلا در سال گذشته تعداد 54 مصوبه در شورای اسلامی داشته است، افزود: آموزش و پرورش شهرستان آق‌قلا در سال جاری تعداد 43 مصوبه در شورای اسلامی داشتیم.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار