در دومین سفر رئیس جمهور صاحبنظران استان از جمله چوپانی رئیس اتاق بازرگانی از اینکه بوژی در خاک ایران نیست انتقاد کرد ؛ دوستان؛ چهار سال پیش که سایت گلستان ما نسبت به این امر اعتراض کرد ، کجا بودید.

 چهار سال پیش که گلستان ما نسبت به عدم احداث بوژی در خاک ایران هشدار داد کجا بودید؟

به گزارش گلستان 24 ؛ 10 روز قبل از سفر رئیس جمهور در سال 93 ،سایت گلستان ما طی گزارشی ویژه از عدم ساخت ایستگاه بوژی در خاک ایران به شدت انتقاد کرد ؛ مرگدری معاون استاندار نیز عدم ساخت بوژی در خاک ایران را تایید و گفت: وزارت راه متعهد شده که این ایستگاه را در کشور بسازد.

چرا بوژی در خاک ترکمنستان ساخته شد و چرا مسیر چند صد متری چند سال است که به داخل کشور ما متصل نمی شود ؟

حرفهای فراوانی است از جمله فردی که از همین منطقه که  سابقه هیئت مدیره راه آهن کشور را داشته اصرار بر ساخت این ایستگاه در ترکمنستان داشته ، البته این فرد سالهای بعد از هیئت مدیره راه آهن اخراج شد.

حال در دومین سفر رئیس جمهور صاحبنظران استان از جمله چوپانی رئیس اتاق بازرگانی از اینکه بوژی در خاک ایران نیست انتقاد می کند.

دوستان؛ چهار سال پیش که سایت گلستان ما نسبت به این امر اعتراض کرد ، کجا بودید و چرا به جز عیسی امامی صدای کسی در نیامد ؟

چرا در این سفر کسی نپرسید که تکلیف احداث بوژی در خاک ایران چه می شود ؟

معلوم است وقتی سایت مهمی چون گلستان ما در نشست خبری نتوانند سوالهای کلیدی بکنند ، چند سوال فرمایشی برای رئیس جمهور خیلی دلپذیرتر است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار