رئیس ستاد اجرائی چهلمین سالگرد انقلاب گلستان گفت: عقلای عالم کشور ایران را به عنوان یکی از مستقل ترین کشورهای جهان عنوان می کنند.

عقلای عالم ایران را به عنوان مستقل ترین کشور جهان معرفی کرده اند

به گزارش گلستان 24 ؛ احمدرضا احمدی، ظهر یکشنبه در جلسه ستاد خبری چله انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی یک تحفه و تبرک بوده که خداوند به مردم ایران عنایت کرده است.

وی افزود: کشور اسلامی ایران تحت استثمار غرب و شرق اداره می شد، کشور مُسلمی که باید مبتنی بر مبانی وحیانی و معارف بالغه اسلامی مقدمات خود را رقم می زد و اما سردمداران رژیم پهلوی به دلیل دست نشاندگی هیچگونه اختیاری مبتنی بر خواسته ملت ایران و خواستگاه های آن ها نداشتند.

احمدی گفت: از اسلام یک ظاهر و پوسته ای وجود داشت و محتوای اسلام توجه به فرهنگ علوی و مرام فاطمی در جامعه اسلامی و شیعی غریب بود لذا روز به روز غربت ایران در جامعه حس می شد.

وی بیان کرد: مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان به دلیل حکومت دست نشانده که در بدنه آن بهائیت نفوذ کرده بود، متاثر بوده زیرا این حکومت به حذف عملی اسلام منجر می شد.

رئیس ستاد اجرائی چهلمین سالگرد انقلاب گلستان اظهار کرد: در این میان ستم، ظلم، تبعیض، بهره وری از منابع ملی در بین برخی دلتمردان و اجانب دیده می شد و مردم در فقر و سختی زندگی و نهایت نداشتن زندگی کرده و از سوی دیگر مبانی دینی با مهجوریت مواجه بود.

وی گفت: کسی جرأت یک اتفاق و تحول را نداشت زیرا ساواک در کشور حاکم بود و از غرب تأمین می شد و فضای کشور خفقان آور و بسته بود که کسی به کسی اعتماد نمی کرد.

فریاد امام بلند شد

احمدی عنوان کرد: استثمار و استعمار روز به روز به اوج می رسید تا کاپیتولاسیون اتفاق افتاد و رهبری فریاد زدند که کشو را فروختند ای علمای اسلام به داد اسلام برسید.

وی اضافه کرذ: امام (ره) بعثت بدون وحی کردند و مأموریت شرعی را آغاز و دیگر خفقان پهلوی جلودار تکلیف مداری امام نشد و حوزه و دانشگاه و مردم با همه توان به ندای امام لبیک گفتند و در این مسیر علاوه بر خون دل، خون های زیادی به پای اسلام ریخته شد.

احمدی گفت: سیاه چال های رژیم پهلوی از کسانی که به رژیم امام پیوستند پر بود و جوانان و روحانیون در صف مقدم قرار گرفتند؛ افراد زیادی شهید شدند و انقلاب با خون مبارزین تنومند شد و در ۲۲ بهمن ۵۷ به بار نشست و با ورود امام حکومت مورد نظر ایشان وارد کارزار جدیدی شد و دست استثمار از کشور کوتاه شد.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن را با شادمانی بیش از پیش به جشن خواهیم نشست و چشم استکبار و ایادی آن را خیره و کور خواهیم کرد که گفته اند مردم جشن پیروزی انقلاب را نخواهند دید.

احمدی گفت: مسئولان توانستند معیشت مردم را تأمین کرده و به خواستگاه های انقلاب آسیب زدند.

رئیس ستاد اجرائی چهلمین سالگرد انقلاب گلستان تأکید کرد: دستاوردهای انقلاب اسلامی ثابت شده است، امروز ایران از امن ترین کشورهای جهان و قطعناً از امن ترین کشورها در منطقه است.

وی به استقلال اشاره کرد و گفت: دستاورد ما در این زمینه جزو مفاخر محقق شده انقلاب شده اسلامی است. عقلای عالم کشور ایران را به عنوان یکی از مستقل ترین کشورهای جهان عنوان می کنند.

احمدی به آزادی در ایران اشاره کرد و آن را دستاورد بعدی انقلاب برشمرد، وی همچنین گفت که خدمات آموزش، اقتصاد، فرهنگ و غیره در این مدت رشد کرد.


انتهای پیام /مهر

 

ارسال نظر

آخرین اخبار