تفاهم نامه همکاری چهار جانبه فـی مـابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتان، اداره کـل اسـتاندارد استان، سندیکای آسانسور و پله برقی استان منعقد شد.


تفاهم‌نامه همکاری نظام‌مهندسی گلستان برای نظارت بر اجرای آسانسور و پله برقی

به گزارش گلستان 24 ؛ به نقل از روابط عمومی سازمان، به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای وتنسیق امور مربوط به شرکت های صاحب صلاحیت در اجرای آسانسور وپله برقی، تفاهم نامه همکاری مشترک بین این چهار نهاد منعقد شد.

این تفاهم نامه روز ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ در آیین گرامیداشت استاندارد وتقدیر از برگزیدگان که با حضور استاندار گلستان برگزار شد به امضا رسید.بنا براین گزارش موضوع تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد:

نظارت بر اجرای آسانسور و پله برقی، کنترل کیفی تجهیزات مورد استفاده در سیستم آسانسور و پله برقی ،

صدور و تمدید پروانة طراحی، ساخت و مونتاژ و اشتغال به کار مجری ذیصلاح برای کلیة فعالان بخش آسانسور

ارتقاء سطح کیفی آسانسورهایی که در سطح استان عرضه و به فروش می رسد

 

این تفاهم نامه شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینة طراحی، سـاخت و مونتـاژ، فـروش، نصـب و راه انـدازی، نگهـداری وتعمیرات آسانسور و پله برقی فعالیت می نمایند، می باشد

 

با اجرایی شدن این تفاهم نامه:

واحدی به نام آسانسور وپله برقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان راه اندازی می شود.

امکان ارزیابی عملکرد و آموزش ضمن خدمت میسر خواهد شد.

صلاحیت مجریان و کارفرمایان آسانسور قابل شناسایی می شود و می توانند با آگاهی بیشتر قرارداد ببندند.

پیگیری تخلفات مجریان آسانسور مقدور خواهد شد

استفاده از وسایل غیر استاندارد آسانسور منتفی می شود.

از محل شرکت های دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور وپله برقی بازدیدهای دوره ای بعمل آید.


انتهای پیام /

 

ارسال نظر

آخرین اخبار