برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.


برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان سه شنبه چهاردهم اسفند ماه

به گزارش گلستان 24 ؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است.

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
ایران ایر IRA3338 گرگان مشهد تاخیر 09:10
آسمان IRC631 گرگان تهران طبق برنامه 11:00
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران طبق برنامه 13:25
آسمان IRC638 گرگان زاهدان باطل شد 19:10
پویا PYA2311 گرگان تهران طبق برنامه 21:40
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان تاخیر 08:35
آسمان IRC630 تهران گرگان طبق برنامه 10:40
ایران ایر IRA3339 مشهد گرگان طبق برنامه 12:50
آسمان IRC639 زاهدان گرگان باطل شد 18:35
پویا PYA2310 تهران گرگان طبق برنامه 20:40

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار