یادداشت دکتر کریمی:

آغارگام دوم انقلاب باغرش ذوالفقارحیدری

به گزارش گلستان 24 ؛عدالت علوی ومدیریت جهادی جوانان. انقلاب اسلامی علیرغم دشمنی استکبارجشن چهل سالگی خویش رابه کوری چشم بدخواهان باشکوه وعظمت مثال زدنی در۲۲بهمن۹۷ برگزارنمود ودرهمین راستا مقام معظم رهبری گام دوم انقلاب رابامحوریت نقش جوانان تبین فرمودند.لذا معظم له درآغارگام دوم با اقدامات اساسی .جهت تسریع درتداوم انقلاب.تمدن سازی وفرایند جهانی چهل سال دوم را باتدابیرخاص وتغییرات مدیریتی

 آغازفرمودند که عبارتنداز:

۱-اعطای نشان ذوالفقارکه بالاترین نشان افتخار درجمهوری اسلامی است رابه سردارسلیمانی  که توانست بابکارگیری عنصر مقاومت وخون شهدای مدافعین حرم شر داعش ودشمنان اسلام را ازسر  غرب آسیاکوتاه کند. لذا مقام معظم رهبری بااعطا این نشان به فرمانده جبهه مقاومت روح امید .شجاعت وصلابت رادربین رزمندگان مقاومت دمید تاخودرابرای مقابله بادشمنان باانگیزه بیشتروایمان به نصرت الهی آماده کنند.ودشمنان بدانند که ذوالفقارحیدری پس از 1400 سال ازغلاف بیرون آمده است تاانتقام خونهای به ناحق ریخته مظلومان راازظالمان عالم بگیرد.

۲-انتخاب حجه السلام رئیسی بعنوان رئیس قوه قضائیه در شرایطی که دشمن ازطریق عوامل نفودی.فاسد وزیاده خواه وبا ترویج فساداقتصادی.اخلاقی وغیره میخواهد نظام اسلامی را ناکارامدجلوه دهد وبذریاس و ناامیدی رادرجامعه بکارد. میتواندروح تازه ای درکالبد  انقلاب اسلامی بدمد وزنگ خطری را برای مفسدان وغارتگران بیت المال وخیانت کاران جاسوس بصدا درآورد.لذاپس ازانتخاب وی میبینیم امریکایی ها عصبانی میشوند.که خود تاییدی برانتخاب شایسته حضرت آقا میباشد. امید که ایشان بامدیریت جهادی وانقلابی ملاحظه این .آن رانکند تااعتماد وامید مردم به این قوه مضاعف گردد

۳-تغییرات درنمایندگان ولی فقیه استانها توسط مقام معظم رهبری گام محکم دیگری درآغازگام دوم انقلاب است که معظم له بادرایت وتدبیری خاص میخواهدباانتخاب افراد جدید وباانگیزه وعالم وجوانتر که میتوانند گام دوم را باتوان وقدرت بیشتری وبااستفاده ازاستعداهای سرشارجوانان به حرکت درآورند. آغارنماید.وانقلاب اسلامی رابه قله پیروزی وظفر  نزدیکترنمایند.انشاالله.

دکترکریمی.جانشین اسبق سپاه گلستان

انتهای پیام/

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار