یادداشت احمد ملاشاهی؛

قهر طبیعت

به گزارش گلستان 24 ؛  13 فرودین روز آشتی با طبیعت است اما این روزها شرایط از قهر طبیعت حکایت دارد طبیعت با سیلی سیلاب با ما سخن می گوید این یعنی نقدها دارد از سبک زندگی ما. از اینکه ویلای ما استخوانی شده در گلوی رودخانه ها. وقتی حریم رودها شکسته می شود، چطور ممکن است طبیعت انتقام این حرمت شکنی را از ما نگیرد

طبیعت گله دارد از اینکه ما انرژی پاک را رها کردیم، هدیه ی خورشید ، باد و گرما را پس می زنیم و باز مدعی طبیعت دوستی هستیم

وقتی روایت داریم که اگر قیامت شود و فرصت کاشت درختی باشد، آن درخت را بکارید، با این تاکیدات، طبیعت حق دارید سهم هر کدام ما را در کاشت درختان بپرسد و اگر اهل کاشتن نیستیم سوال کند چرا در لیست مراقبت از نهال ها غایبیم، چرا دامن پاک طبیعت را با زباله ها ناپاک می کنیم.

طبیعت از ما انتظار دارد مراقب جنگ بیولوژیکی دشمن باشیم، مراقب نفوذ و ترفندهای محیط زیستی دشمن باشیم چه کسی فکرمی کرد جاسوس محیط زیستی داشته باشیم چرا بجای انتقام سخت ، با خوش خیالی این عوامل را دوستدار محیط زیست قلمداد کردیم تا بعضا فرصت فرار پیدا کردند

طبیعت اگر دهان باز کند می گوید من فقط تابلویی برای نشان دادن خالق زیبایی ها هستم چگونه ممکن است کسی طبیعت را ببیند و صاحبش را نبیند. برای خارج شدن از دربدری و نحسی ابتدا باید نحس ترین عنصر رفتاری یعنی معصیت و سرکشی خدای طبیعت را از خود بدر کنیم . عامل دربدری ما دوری از چراغیست که طبیعت نشان می دهد تابلوی طبیعت ما را به سمت رحمت سوق می دهد ولی ما به سمت قهر و غضبش می رویم  "فبای الآئ ربکما تکذبان " (پس کدام نعمت خدا را انکار می کنید).

یادداشت روز احمد ملاشاهی

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار