روحانی جانباز استاد حوزه و دانشگاه حجت الاسلام رادنیک در حال بازسازی منازل سیل زدگان آق قلا

دستش را جا گذاشته اما شرافتش را نه ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار