ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاﺩ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺳﻴﻞ اﺧﻴﺮ ۳ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ و ۳۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ اﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﻛﻤک ﻧﻘﺪی ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺷﺪ.


ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻴﺶ اﺯ ۳ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ خسارت دیده اﺯ ﺳﻴﻞ

به گزارش گلستان 24 ؛ اﺳﻜﻨﺪﺭ اﺳﻜﻨﺪﺭی ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاﺩ اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ اﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺳﻴﻞ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺳﻴﻞ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاﺩ اﺯ ﻫﻤﺎﻥ اﺑﺘﺪا ﭘﺎی ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧی ﻛﺮﺩﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻫﻢ تلاششان اﺩاﻣﻪ ﺩاﺭﺩ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﺑﻴﺶ اﺯ ۶ ﻫﺰاﺭ ﺧﺎﻧﻮاﺭ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﻣﺘﺎثر اﺯ ﺳﻴﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ و ﭘﺲ اﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺭاﻧﺶ ﻫﺎیی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎﺱ اﺭﺯﻳﺎﺑـی ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ۳ﻫﺰاﺭ و ۳۳۳ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮنی ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺕ ﺩاﺭﻧﺪ و ۲ ﻫﺰاﺭ و ۹۷۲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ۱۰۰ ﺩﺭﺻﺪی ﺩﻳﺪﻧﺪ.

اﺳﻜﻨﺪﺭی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺎﺛﻴﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺷﺪ اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭﺳﺎﻳلی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺨﭽﺎﻝ، ﻓﺮﺵ، ﻣﻮﻛﺖ، اﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯ، ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺨﺎﺭی، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ و ﺁﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯ سنجی ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﺩﺭ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ و ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ اﻧﺠﺎﻡ اﺳﺖ.

ﻭی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ۳ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ و ۴۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺳﻴﻞ ﺯﺩه ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺷﺪ اﻓﺰﻭﺩ: طی اﻳﻦ ﻣﺪﺕ ۴ ﻫﺰاﺭ ﺳﺒﺪ ﻏﺬایی ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪ.

 
وی در مورد آسیب دیدگی مسکن مددجویان گفت: بنیاد مسکن طی یک فرآیندی به کمک دهیار پرونده سازی انجام می‌دهد و به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

اسکندی افزود: ۴۰ میلیون وام مسکن در روستا، ۵۰ میلیون تومان در شهر، تسهیلات بلاعوض ۱۰ میلیون تومان در روستا و ۱۲ میلیون تومان نیز در شهر پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با بیان اینکه ۱۶۳ مورد واحد‌های احداثی به مرحله انعقاد بانک رساندیم افزود: ۶۰۰ مورد پرونده در بانک‌ها در حال انعقاد است.

وی گفت: ۸ هزار و ۱۹۷ فرزند یتیم و محسنین و ۱۷ هزار حامی یتیم در استان داریم.

اسکندی با اشاره به خسارت سیل به طرح‌های اشتغالزایی افزود: ۳۵۸ مددجویی که از این نهاد طرح‌های اشتغالزایی دریافت کرده بودند خسارت دیدند که برآورد خسارت آن ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی همچنین گفت: ۳۲۹ دام سبک و سنگین در سیل اخیر تلف شدند و ۱۶ هکتار از اراضی مددجویان خسارت دید.

اسکندی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ذکات گندم و جو جمع آوری شد که با آن ۱۴۳ مورد جهیزیه، ۴ هزار و ۸۴۵ مورد خدمات تحصیلی، ۵۰ مورد آزادی زندانی، ۷۲ مورد احداث مسکن و ۵۶۴ مورد مرمت و بازسازی مسکن مددجویان انجام شد.

وی همچنین در پایان گفت: فطریه جمع آوری شده سال گذشته ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار