در چه صورتی ختم قرآن واجب است؟

به گزارش گلستان۲۴؛همه مراجع: خیر ادامه دادن و ختم قرآن مستحب است و تنها در صورت نذر، قسم، استیجار و مانند آن، ختم قرآن واجب مى‌ شود.

پی نوشت:
دفتر: همه مراجع؛ به نقل پرسمان3. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار