بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان مرکزی تهران، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی در بازه زمانی ششم تا دوازدهم خرداد ماه امسال نسبت به هفته گذشته ثابت و در برخی موارد حتی با کاهش روبرو بود.

قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی اعلام شد + جدول

به گزارش گلستان۲۴؛ بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان مرکزی تهران، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی در بازه زمانی ششم تا دوازدهم خرداد ماه امسال نسبت به هفته گذشته ثابت و در برخی موارد حتی با کاهش روبرو بود.

 

بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان مرکزی، قیمت هر کیلوگرم انواع میوه، سبزی و صیفی در بازه زمانی ششم تا دوازدهم خرداد ماه، به شرح زیر است:

 

قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران (ریال)

 

         کالا           درجه سه       درجه دو        درجه یک                کالا                درجه سه     درجه دو    درجه یک  
آناناس ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰   باقالی سبز ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰
به ۸۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ بادمجان قلمی ۱۵.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰
پرتقال تامسون شمال ۴۵.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ بادمجان گلخانه ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
پرتقال جنوب ۵۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ برگ مو ۵۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
پرتقال خونی شمال ۴۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ پیاز زرد ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰
توت فرنگی کرج ۱۵۰.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ پیاز شیری ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۷.۰۰۰
توت فرنگی گرگان ۵۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ریواس ۳۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰
خیار رسمی ۲۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰ سبزی جور ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰
خیار گلخانه ۲۵.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ سبزی خوردن ۲۵.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
دستنبو ۲۵.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰ سیر تازه ۵۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
زردآلو ۱۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ سیب زمینی نو ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
سیب لبنانی زرد ۶۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ فلفل تند ریز ۵۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
سیب لبنانی قرمز ۶۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ فلفل دلمه سبز ۵۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
طالبی ۲۵.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰ کنگر ۸۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
طالبی شاه پسند ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ کاهو پیچ سالادی ۱۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰
کیوی ۶۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ کاهو رسمی ۱۵.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰
گریپ فروت توسرخ ۲۵.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰ کدو مسمایی ۱۵.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰
گلابی جنگلی ۴۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ کرفس ۲۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
گوجه سبز برقان ۵۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ کلم بروکلی ۸۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰
گوجه سبز شمال ۳۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ کلم سفید ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰
لیموترش میناب ۲۰۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰ کلم قرمز ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰
لیموترش سنگی ۱۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ گل کلم ۱۵.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰
ملون ۳۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ گوجه فرنگی ۲۵.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰
موز ۱۱۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ لوبیا سبز ۵۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
هلو پیش رس ۷۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ نخود سبز ۲۵.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰
هندوانه ۱۵.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ هویج ۲۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار