پسر ۱۳ ساله میترا استاد گفت: نجفی دست بزن داشت. مدام مادرم را کتک می زد یکبار مانع شدم دست مرا شکست.

اعتراف تکان دهنده پسر میترا استاد + عکس

به گزارش گلستان۲۴؛ پسر 13 ساله میترا استاد همسر دوم نجفی گفت: نجفی دست به زن داشت، مدام مادرم را کتک میزد یک بار مانع شدم دست من را شکست.

قرار بود با مادرم بیرون برویم من از مدرسه با آژانس بازگشتم اما پول آژانس نداشتم، آمدم تا از مادرم پول آژانس را بگیرم که متوجه شدم مادرم مرده است.

وی گفت: شوهر مادرم مجوز اسلحه داشت و همیشه اسلحه را در خانه نگه میداشت. وقتی به خانه رسیدم یک زن و مرد که دختر آقای نجفی و راننده وی بود در حال شکستن در خانه بودند و در نهایت وارد خانه شدیم و جسد مادرم را پیدا کردینم.

ارسال نظر

آخرین اخبار