محمد علی نجفی چرا بعد از قتل همسر دومش به قم رفته بود؟! درحالیکه وکیل ایشان ادعا کرده بود نجفی برای مشورت به قم رفته است خودش ادعای دیگری کرد.

چرا نجفی به قم رفته بود؟

به گزارش گلستان۲۴؛ نجفی در اولین بخش بازپرسی علت رفتن به قم آن هم بعد از قتل همسر دومش به نام میترا استاد را فاش کرد.

نجفی گفت: رفتم تا سرخاک پدر و مادرم رفته و بعد با بازگشت به تهران خودم را تسلیم کنم.

در این جلسه بازپرسی نجفی که عصبی به نظر می رسید خنده های روانی ای داشت او با لباس زندان و دستبند روی مچ هایش روبروی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران ایستاده بود تا آماده بازجویی شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار