حکم پوشش انگشتر طلا و حلقه ازدواج بانوان چگونه است؟

به گزارش گلستان۲۴؛ حکم پوشش انگشتر طلا و حلقه ازدواج بانوان، در صورتى که در معرض دید نامحرم باشد، چگونه است؟

آیات عظام امام، رهبری، بهجت، صافى و فاضل: باید از نامحرم پوشانده شود.

آیات عظام سیستانى، مکارم و نورى: پوشاندن آن لازم نیست.
آیت الله تبریزى: پوشاندن انگشترى که پیش زنان بزرگ‌سال و یا کمى پایین‌تر متعارف است، واجب نیست.
آیت الله وحید: بنابر احتیاط واجب، باید از نامحرم پوشانده شود.
 
منبع:
امام خمینى، استفتاءات، ج‌3، (احکام حجاب)،س‌36؛ آیت الله نورى، استفتاءات، ج‌2، س‌669؛ آیت الله سیستانى،تعلیقات على‌العروة، (الستر)، م‌1؛ آیت الله مکارم، استفتاءات،ج‌1، س‌801.آیت الله تبریزى،صراطالنجاة، ج‌1، س‌882 و 883.دفتر: آیات عظام بهجت، فاضل و صافى و وحید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار