بازگشائی نرخ پیشنهادی واگذاری عملیات کیسه گیری کود فله

به گزارش گلستان 24 ؛ روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،دراجرای درخواست  دبیر کمیسیون معاملات شرکت واگذاری   عملیات کیسه گیری کود فله به پیمانکار واجد شرایط از طریق سامانه ستاد ، تعداد 1فقره پیشنهاددریافتی تحویل گردید. و به منظور آگاهی از قیمت درج شده، نسبت به بازگشائی  پیشنهاد با حضور اعضا کمیسیون معاملات اقدام گردیدکه پس از بررسی نرخهای پشنهادی و مقایسه آن با  نرخ کارشناسی  وبا عنایت به صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران، آقای  محمد شیخ سعیدی به عنوان برنده اعلام گردید.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار