سلطانیان از افزایش تعداد مشترکین در سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد مشترکین خانگی این شرکت ۵۲۱۴ و مشترکین غیر خانگی ۴۸۹ بوده است.

بیش از ۵۰۰۰ انشعاب خانگی و غیرخانگی ر روستاهای استان واگذار شد

به گزارش گلستان۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان، «اردشیر سلطانیان» به  رشد 3 درصدی مشترکین در سال 97 اشاره کرد و افزود: تعداد مشترکین این شرکت در سال گذشته از 222 هزار و 987 مشترک به 228 هزار و 690 مشترک رسیده است.

 

رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان در ادامه ضمن یادآوری واگذاری خدمات الکترونیک شرکت آبفار گلستان به 40 دفتر ict روستایی استان در سال گذشته، گفت: پیش از این مشترکین برای دریافت خدماتی نظیر فروش انشعاب، بررسی و پرداخت صورتحساب ناچار به حضور در شهر و مراجعه به دفاتر پیشخوان بودند در حالیکه با گشایش دفتر ict روستایی ارائه خدمات، به آنها تسهیل شد.

 

گفتنی است، شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان 805 روستا با 228 هزار و 621 مشترک و 801 و 740 خانوار را تحت پوشش دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار