بیکی با بیان اینکه امام (رحمه الله علیه) بسیاری از آیات قرآن را تجسم عینی بخشید، گفت: امام راحل شخصیتی ثابت القدم و ثابت الرای در راه فرامین دینی داشت و خط قرمز ایشان در برابر دوست و آشنا احکام اسلامی بود.

تبیین و ترویج ابعاد شخصیتی امام برای نسل نو ضروری است

به گزارش گلستان۲۴؛ «مهدی بیکی» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: نکته مهمی که باید درباره بررسی شخصیت امام (رحمه الله علیه) مورد واکاوی و توجه قرار گیرد این است که امام قبل از اینکه پا در عرصه سیاست بگذارد نفس خود را با مجاهده و تلاش تربیت کرده بود و سپس در راه پر خطر سیاسی قدم گذاشت و موفق بود.

 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان افزود: باید بپذیریم که در دنیای سیاست دام های فراوانی پهن شده است که اگر انسان ابعاد شخصیتی خود را نشناسد و سپس در راه تربیت و تادیب آن گام برندارد یقینا در دام های شیطانی گرفتار خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه امام (رحمه الله علیه) بسیاری از آیات قرآن را تجسم عینی بخشید، تصریح کرد: امام راحل شخصیتی ثابت القدم و ثابت الرای در راه فرامین دینی داشت و خط قرمز ایشان در برابر دوست و آشنا احکام اسلامی بود.

 

بیکی خاطرنشان کرد: امام خمینی (رحمه الله علیه) با هوش و ذکاوت بود و از هوا و هوس بسیار فاصله داشت، در برابر مصالح و منافع دینی ملی با هیچ کس معامله نمی کرد، رهبری مردمی بود و بر قلب ها حکومت می کرد.

 

وی تاکید کرد: بررسی و تبیین و ترویج ابعاد مختلف شخصیتی امام (رحمه الله علیه) برای نسل نو بسیار ضروری است و می تواند به عنوان یک الگوی معاصر نیروسازی کند.

 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان اظهارداشت: بسیاری از جنبش ها و حرکت های آزادی بخش جهان بعد از انقلاب اسلامی الهام گرفته از حرکت اسلامی امام (رحمه الله علیه) است.

 

وی افزود: امام به جامعه جهانی اثبات کرد که یک انسان خود ساخته و توحیدی می تواند بر همه تکنیک های مادی و تبلیغی ساخته شده توسط دست بشر فائق بیاید و قلب ها متوجه خود کند.

 

بیکی گفت: راهبرد اصلی امام در تمام امور یک راهبرد کاملا توحیدی بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار