ضآیا میتوان فطریه را به نیازمند داد؟

رهبری: اگر با این کار به فقیر تحویل شود، کافی است.

آیت الله سیستانی: مادامی که فقیر آن را برداشت نکرده، ادای فطریه از زکات محسوب نمی شود.

آیت الله صافی: محل اشکال است.

آیت الله شبیری: اگر زکات فطریه را کنار گذاشته باشد، باید به وکالت از فقیر زکات فطریه را قبض کند و سپس به جای آن، به حسابش واریز کند و اگر کنار نگذاشته، واریز آن در وقت مقرر، اشکالی ندارد.

آیت الله مکارم: در روز عید قبل از نماز اشکال ندارد.

 

پی نوشت:

استفتائات موجود در مرکز ملی پاسخگویی. جامع احکام، رضوی، م 631.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار