میترا استاد برای قطع کردن ارتباط نجفی با اطرافیانش سیم کارت و گوشی های او را می شکست و آنها را تغییر می داد.

میترا استاد در طی یک سال 11 گوشی نجفی را شکست!

به گزارش گلستان۲۴؛ تحقیقات نشان از آن داشت که میترا استاد بخاطر اینکه محمد علی نجفی با اطرافیانش ارتباطی نداشته باشد و کسی شماره ثابتی از دکتر نجفی در اختیار نداشته باشد در مدت یک سال سیم کارت های موبایل شهردار سابق تهران را از وی گرفته و پس از شکستن تلفن همراه و سیم کارت ها، یک سیم کارت و گوشی جدید که تنها خودش شماره آن را داشته در اختیار وی قرار داده است.

بنا بر این گزارش، بررسی ها نشان از آن دارد در مدت یکسال 11 سیم کارت و گوشی موبایل از سوی میترا استاد در اختیار دکتر نجفی قرار گرفته است.

/ رکنا

ارسال نظر

آخرین اخبار