عضو کمیسیون برنامه وبودجه گفت: بخش اعظم کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰هزار تومان اضافه حقوق را دریافت کرده و ضریب افزایش حقوق از سوی اکثر دستگاه های دولتی لحاظ و با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده است.

حقوق کارکنان 400 هزار تومان افزایش می یابد
به گزارش گلستان۲۴؛ محمد حسینی با بیان اینکه دولت تا کنون به بند مصوب مجلس مبنی بر اضافه حقوق های 400 هزار تومانی کارمندان در سال جدید جامه عمل پوشانده است، گفت: «دولت می گوید 18 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود ولی اگر این مبلغ کمتر از440 هزار تومان باشد، باید بالغ بر 20 درصد افزایش حقوق داشته باشیم.»
 
وی ادامه داد: «این احکام در حال اجراست و مصوبه هیئت وزیران در مجلس نیز مورد تایید قرار گرفته است.»
 
حسینی با بیان اینکه مصوبه دولت برای بازنشستگان هیچ ایراد قانونی ندارد، افزود: « دولت در رابطه با کارکنان شاغل مصوبه ای داده و ضرایب را اعلام کرده است.»
 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: «مجلس دولت را مکلف کرد برای اعمال 400 هزار تومان حقوق، بگونه ای ضرایب را تعیین کند که افزایش حقوق کمتر از 400 هزار تومان برای هیچ کس اتفاق نیفتد که مورد تایید نیز قرار گرفت.»
 
حسینی گفت: «تمام دستگاه های اجرایی می توانند نسبت به افزایش حقوق کارکنان در سال 98 اقدام کنند؛ مگر اینکه قانون یا حکمی دیگر ابلاغ شود.»
 
وی اضافه کرد: «آقای حاجی بابایی این مسئله را مد نظر دارند که افزایش حقوق برای حقوق بگیران با مبالغ بالا خیلی زیاد نباشد؛ حکم قانون نیز اینگونه نیست و در جلسه کمیسیون تایید شد که مصوبات دولت با قانون منطبق است ولی اگر دستگاهی غیر از قانون عمل کند، دیوان محاسبات باید برخورد قانونی را با این روند داشته باشد.»
 
حسینی با اشاره به تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت در راستای تعیین حقوق اظهار کرد: «در بررسی های انجام گرفته دو ابهام وجود داشت؛ یکی بند 158 بود که عده یا می گویند در مجلس قرائت نشد و این موضوع باید بررسی شود. بحث بعدی نقطه نظر رئیس دیوان محاسبات بود و استدلال های سازمان برنامه و بودجه نیز دقیقا بر اساس اعداد و ارقام پیش بینی شده در بودجه است.»
 
وی خاطرنشان کرد: «بخش اعظم کارکنان دولت و حتی بازنشستگان 400 هزار تومان اضافه حقوق را دریافت کرده اند و ضریب افزایش حقوق از سوی اکثر دستگاه های دولتی لحاظ و با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده است.
منبع : تسنیم

 

ارسال نظر

آخرین اخبار