پزشک تیم ملی می گوید مجید حسینی با آسیب دیدگی از ناحیه کتف مواجه شده است.

مجید حسینی از ناحیه کتف آسیب دیده است

به گزارش گلستان۲۴؛ مجید حسینی مدافع ملی باشگاه ترابزون اسپور روز گذشته در ترکیب اصلی تیم ملی ایران حضور داشت و طی بازی با آسیب از ناحیه کتف و شانه مواجه شد.مجید خانلری پزشک تیم ملی در رابطه با آخرین شرایط مجید حسینی می گوید:

« این آسیب در فوتبالیست های ما خیلی شایع است و درمان آن هم دم دست است. بازیکنانی داریم که با همین شرایط درحال بازی در تیم هستند و مشکلی ندارند.

مجید خانلری پزشک تیم ملی با اشاره به اقدامات ابتدایی که برای حسینی انجام شده توضیح داد:

« ما عکس برداری را انجام داده ایم ولی برای تشخیص نوع درمان، یعنی اینکه جراحی انجام بشود یا نه باید با پزشک جراحش صحبت کنیم.»

 

ارسال نظر

آخرین اخبار