در کشتارگاه‌های خارج از کشور مانند برزیل، پاکستان و مالزی و آسیای میانه که ذبح دام برای ایران صورت می‌گیرد، دو کارشناس و ناظر شرعی و بهداشتی حضور دارند و گوشت را از نظر حلیت و بهداشت کنترل می‌کنند.

چگونگی ذبح گوشت های وارداتی

به گزارش گلستان۲۴؛ علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص وضعیت دام‌های وارداتی به کشور اظهار داشت: سازمان دامپزشکی کشور در هر دو حوزه تولید داخلی و واردات در همان مبدأ یعنی مزرعه و مراحل بعدی شامل کشتارگاه، بسته‌بندی و حمل‌ونقل، ناظرانی در سراسر کشور مستقر کرده و به محض اینکه گوشت وارد کشور می‌شود از آن نمونه‌برداری انجام می‌دهند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: گوشت وارداتی با مجوزهای بهداشتی که از کشور مبدا گرفته‌شده تطابق داده می‌شود و در صورت عدم تطابق گوشت مرجوع می‌شود که درصد بسیار کمی از گوشت‌های وارداتی شامل این مورد می‌شوند.

رفیعی پور تأکید کرد: در کشتارگاه‌های خارج کشور مانند برزیل، پاکستان و مالزی و آسیای میانه که ذبح دام برای ایران صورت می‌گیرد، دو کارشناس و ناظر شرعی و بهداشتی حضور دارند و گوشت را از نظر حلیت و بهداشت کنترل می‌کنند.

وی در ادامه گفت: در کشورهای مبدأ در کشتارگاه‌ها روحانی مستقرشده که به ذبح دام نظارت دارد و تمامی اقداماتی که بر روی دام انجام می‌شود از نظر شرعی رعایت شده و مورد تائید است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پایان بیان داشت: شهرستان پیشوا در حوزه دام تولید کنندگان به نامی دارد که در حوزه تولیدات دامی و دامپروری در حال فعالیت هستند.

منبع: فارس

 

ارسال نظر

آخرین اخبار