نگاه حرام جزء گناهان کبیره است؟

همه مراجع: خیر، ولى اگر نگاه حرام به عمد تکرار و بر آن اصرار ورزیده شود، حکم گناه کبیره را پیدا مى‌ کند.

پی نوشت:
امام، تحریر الوسیله، ج 1 (شرائط امام الجماعة)، و م 1؛ آیات عظام فاضل، نورى، مکارم: تعلیقات على ‌العروة (شرائط امام الجماعة)، م 13؛ آیت الله تبریزى، التعلیقه على منهاج الصالحین (التقلید)، م 29؛ آیت الله صافى، هدایة العباد، ج 2، م 1244 و 1245؛ آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 1، م 29؛ آیت الله بهجت، وسیلة النجاة، ح 1، م 1061، 1062؛ دفتر: رهبری، آیت الله وحید. احکام نگاه و پوشش، م35.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار