سومين سري از هشتمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان

جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از نگاه دوربین

سری سوم از تصاویر هشتمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان:

هشتمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان

منبت کاری برج بسیج گرگان

 
این قسمت موسیقی استان بوشهر در حال اجرا است ؛همراه با حرکات گروهی با چوب و تنبک و طبل و…
اجرای حرکات بسیار جالب و هماهنگ توسط بچه های استان آذربایجان،همراه با پخش موسیقی استان.

ارسال نظر

آخرین اخبار