برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.


برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان، چهارشنبه بیست و دوم خرداد ماه

به گزارش گلستان 24 ؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است.

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC631 گرگان تهران طبق برنامه 11:35
قشم ایر QSM1246 گرگان زاهدان طبق برنامه 13:25
قشم ایر QSM1295 گرگان تهران طبق برنامه 20:30
پویا PYA2311 گرگان تهران طبق برنامه 20:40
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 22:15
آسمان IRC630 تهران گرگان طبق برنامه 11:05
قشم ایر QSM1247 زاهدان گرگان طبق برنامه 12:40
پویا PYA2310 تهران گرگان طبق برنامه 19:40
قشم ایر QSM1294 تهران گرگان طبق برنامه 19:55
آسمان IRC634 تهران گرگان طبق برنامه 21:45

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار