(یادداشتی درباره ماجرای اسنپ و سد لفور و ناهنجاری ها)

آیا ماجرای اسنپ و دختر بی حجاب و هتاک در کردکوی هم اتفاق می افتد؟؟؟

به گزارش گلستان24 ؛ شبهای ماه مبارک رمضان بعد از زیارت شهدای گمنام...

 

با دوستان می رفتیم بصرف بستنی و آیس پک... دور همی داشته باشیم

بین مردم ... با سلایق مختلف و پوشش های مختلف...

مرسوم، در مغازها.. پخش موسیقی های متداول... محسن ابراهیم زاده.. و بهنام بانی ووو....

تا اینکه... شبهایی شد که این روال متداول و مرسوم ، کم کم تغییر کرد... پوشش مختلف از نیمه حجاب به برداشتن حجاب کامل رسید..

یا موسیقی متداول و مرسوم، همراه شد با ضرب میز و بعضا رقص...همراه با دو کلمه توهین به نظام و یا آخوندها..

که یا باید متذکر می شدیم یا باید از محل می رفتیم

تا به خودم و دوستانم و هم به صاحب مغازه و هم مردم و همشهریانم سخت نگذره..

البته بعضا با صاحب مغازه در میان می گذاشتم و یا هم تقریبا نامحسوس محل رو ترک میکردم که کسی اذیت نشه..

به این توجیه، که باید افراد رو درک کرد و شاید در ناآگاهی بسر میبرند و باید کار فرهنگی کرد ... درسته پوشش نیمه مناسبی دارند اما دل پاکی دارند... وووو....

و میدانم این توجیهات و جوابها و حدیث نفس ها ... و این دلسوزیها.. حرف و نیت قلبی خیلی از متدیّنین و خانواده های مذهبی و دوستان و هم فکران ماست...

به این امید که با کار فرهنگی مناسب و ایجاد تحوّلی در روحیات و زندگی این عزیزان که ناآگاهانه حدودی را رعایت نمیکنند ، تغییری ایجاد شود و همراه با دل و باطن پاک.. ظاهری آراسته و خدا پسندانه هم داشته باشند

بله، درک میکنیم شرایط افرادی که ناآگاهانه پوشش ، رفتار و معاشرتی مطابق با آداب انسانی، اسلامی و قانونی ندارند...

درک میکنیم که همه برابریم... همه برادریم... همه انسانیم...

همشهری هستیم، همسایه‌ی هم و فامیلیم

تا دلخوری پیش نیاید..‌. تا دچار بی انصافی و قضاوت بیجا در مورد این ناهنجاری ها نشویم...

تا محیطی آرام در شهر و جامعه داشته باشیم

ما درک میکنیم

اما دیگران چطور؟؟

حواس ها هست که به متدیّنین دارد سخت می گذرد؟

حواس ها هست که احترام متقابل به عقاید و سلایق تقریبا دارد یکطرفه می شود

هرچه سعی می کنیم..این مسائل به حساب ناآگاهی یا کم کاری فرهنگی یا شرایط محیطی بگذاریم و در تعامل و نحوه برخورد دقت کافی، دلسوزانه داشته باشیم ، حواسمان هست که بیشتر شد و بهتر نشد...!

حواس ها هست عده ای هم طلبکار شدند؟؟

و حق مسلم و قانونی و شرعی افراد رو طلبکارانه زیرپا میگذارند.. استوری و پست میگذارند...و جانب دارانه خود را قربانی میدانند... (مثل ماجرای راننده اسنپ و دختر بی حجاب و هتاک) .. عجبااا..

درکمان نکردند که اگر ما مراعات میکنیم نیمه حجابی را... تا زندگی اجتماعی و حق همسایگی و همشهری بودن مراعات شود... دیگر لطفا حجاب کامل را در ملاعام برندارید....

تا ماهم ، زمان حضور باخانواده، جوان و نوجوانمان ، در خیابانها... کافی شاپها... سینماها... در کنسرت ها و جُنگ ها... در پارکها و جنگل ها... در کنار هم درک متقابلی را شاهد باشیم

حواستان هست که درکتان میکنیم اما درکمان نمیکنید

به امید روزی که درک بهتری از هم شاهد باشیم

و باعث آرامش هم باشیم

یادداشت : شیخ اویس فراتی

ارسال نظر

آخرین اخبار