حکم شرعی عقد نکاح معاطاتی

به گزارش گلستان۲۴؛  آیا عقد و نکاح معاطاتى جایز است؟(به عنوان مثال پسر انگشترى را در دست دختر کند به قصد اینکه همسر یکدیگر شوند، بدون ‌آنکه صیغه عقد بخوانند.)


همه مراجع: ازدواج معاطاتى، درست نیست و باید صیغه عقد خوانده شود. [1]

نکته: کاربرد اصطلاح «معاطات» در بیع است. بیع معاطاتی، یعنی بده - بستان و معامله عملی، بدون قرارداد در الفاظ خاص. اصل اولیه در عقود و ایقاعات، عدم صحت آنهاست و اطلاقاتی مانند «اوفوا بالعقود»که دلالت بر صحت معاطات در عقود دارد شامل عقد نکاح نمی شود. در سالیان اخیر برخی جریانات فکری- فرهنگی بدنبال آنند با سرایت ادله بیع معاطاتی به نکاح معاطاتی، مبنای شرعی برای ازدواج سفید جعل کنند. 

پی نوشت:
[1] آیات عظام امام، نورى، فاضل و مکارم: التعلیقات على العروة، باب العقد و احکامه، م 1. دفتر: آیات عظام رهبری، سیستانى، بهجت، وحید. آیت الله تبریزى، صراط النجاة، ج 1، س 1479؛ آیت الله صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1249.

[2] برای اطلاعات بیشتر به مقاله «عدم جریان معاطات در نکاح»، نوشته سید کاظم حسینی حائری، مجله فقه اهل بیت، ش66-67 مراجعه نمایید. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار