معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان گفت: بخشی از رستوران سیدمسعود گرگان که در حریم رودخانه بود امروز تخریب شد .


تخریب بخش هایی از رستوران سید مسعود گرگان با مجوز دادستانی

به گزارش گلستان 24 ؛ مسعود سلیمانی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان گفت: بر اساس ماده ۴ تبصره ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بنا‌هایی که در حریم رودخانه ساخته شده اند بدون تشریفات قانونی و با مجوز دادستانی تخریب می‌شوند.

ﻭی افزود: بخشی‌هایی از رستوران سید مسعود که به حریم رودخانه تجاوز کرده بود امروز تخریب شد.

سلیمانی ﮔﻔﺖ: دیگر بنا‌های در حریم رودخانه شهر گرگان نیز در نوبت تخریب قرار دارند.

وی افزود:پارسال نیز ۷۰ بنایی که در حریم رودخانه زیارت گرگان بود تخریب شد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎﻡ/

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار