یادداشت دکتر کریمی:

 برخورداراده هاباچاشنی پاسخ کوبنده ومحکم

به گزارش گلستان 24 ؛  درحالی که ترامپ وارازل واوباش گاوچرانش وسگهای دست آموزوی درحال تهدید ایران بودند.ونخست وزیرژاپن که حامل پیام ترامپ بود باپاسخ قاطع امام خامنه ای عزیز مواجه شد.

خیلی ازتحلیل گران سیاسی ومزدوران داخلی دشمن منتظراقدام نظامی آمریکا بودند درصورتی آمریکاقادربه چنین اقدام احمقانه ای نیست.چون فرماندهان نظامی آمریکاو پنتاگون ازآمادگی ایران برای پاسخگویی قاطع وپشیمان کننده به هرمتجاوزی آگاه هستند اقدام پدافندهوایی نیروی هوافضا.سپاه درسرنگونی گرانترین و پیشرفته ترین پهپاد آمریکایی بنام گلوبال هاوک نمونه بارز برخورداراده هاست.که سران کاخ سیاه راباآشفتگی .سردر گمی.یاس ناامیدی وعدم قدرت تصمیم گیری مواجه نموده است تاجایی که ترامپ گفته است من دوست دارم ماازخاورمیانه خارج شویم.مانباید آنجا می رفتیم. این نتیجه ایستادگی.مقاومت و گوش بفرمان ولایت ورهبری بودن است که نصرت الهی .عزت واقتدار رابه ملت ایران هدیه میکند..وصبح پیروزی نهایی دررکاب امام زمان (عج)رانوید میدهد. امپراطوران عالم یک به یک زانوزدنند. قرعه برنام توافتاده است.آمریکا بمیر

انتهای پیام/م

ارسال نظر

آخرین اخبار