بالا: کاخ ناصری در روستای شهرستانک البرز با حضور ناصرالدین‌ شاه ، پایین: همان کاخ 140 سال بعد

کاخ ناصرالدین شاه 1400 سال بعد! + تصویر

ارسال نظر

آخرین اخبار