اگر فردی بخوابد وضویش چه حکمی دارد؟

همه مراجع: خوابی که طی آن چشم نبیند و گوش نشنود، مبطل وضو است و اگر یکى از این دو مشخصه نباشد، وضو باطل نمى ‌شود. 

پی نوشت:
توضیح ‌المسائل مراجع، ج 1، م 323. دفتر: رهبری. آیت الله وحید، توضیح ‌المسائل، م 329. آیت الله نورى، توضیح‌ المسائل، م 324. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار