طی دو ماه آینده بیش از 65 میلیون قطعه انواع بچه ماهی استخوانی امسال با همکاری بخش دولتی و خصوصی استان گلستان به دریا رهاسازی می‌‌شود.

رهاسازی بیش از 65 میلیون قطعه انواع بچه ماهی استخوانی به دریا

به گزارش گلستان۲۴؛ بیش از 65 میلیون قطعه انواع بچه ماهی استخوانی در استان گلستان تکثیر شد که در طول دو ماه آینده به رودخانه‌های قره‌سو و گرگانرود رهاسازی می‌‌شود، این مهم امسال با همکاری شیلات، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی و بخش خصوصی فعال انجام گرفت.

زنگ خطر انقراض ماهیان خاویاری در سال‌های اخیر، محققان را بر آن داشت تا تکثیر این گونه‌های باارزش خزری را در محیط مصنوعی و با راه‌اندازی بانک ژن در دستور کار خود قرار دهند، در همین راستا حدود ۲ هزار قطعه بچه ماهی نگهداری و از بین آنها ۲۰۰ قطعه برای ذخیره ژنی نگهداری می شود و مابقی برای مولدسازی و انتقال مولدان به مراکز بازسازی ذخایر در استان گلستان انجام می‌گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی از راه‌اندازی بانک ژن ماهیان در خطر انقراض دریای خزر خبر داد و گفت: امسال بیش از 65 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی و خاویاری در استان گلستان تکثیر شد که در طول دو ماه در رودخانه‌های «قره‌سو» و گرگانرود رهاسازی می‌شود.

عباسعلی آقایی‌مقدم با اشاره به کاهش صید ماهیان استخوانی کپور و کلمه در محدوده آبهای دریای خزر در گلستان تصریح کرد: صید غیرمجاز و نامطلوب بودن رودخانه های منتهی به دریا به عنوان زیستگاه اصلی زاد و ولد طبیعی این نوع ماهیان منجر به کاهش تعداد آنها شده است..

آقایی‌مقدم ایجاد بانک ژن را برای حفظ این گونه‌های باارزش خزری مهم خواند و افزود: بانک ژن در حقیقت مکانی برای نگهداری و ذخیره مولدین گونه‌هایی است که در معرض خطر هستند.

وی گفت: سال گذشته برای نخستین بار در فصل صید، 70 گونه ماهی کپور و کلمه به این مرکز تحقیقاتی به عنوان مولد برای تکثیر و پرورش منتقل شد.

رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی با اشاره به آغاز فصل رهاسازی بچه ماهیان استخوانی به منظور غنی سازی دریا ابراز کرد: امسال بیش از ۷ میلیون بچه ماهی استخوانی کپور و کلمه در مرکز تحقیقاتی «قره‌سو» بندرترکمن تکثیر و پرورش یافته است.

/فارس

ارسال نظر

آخرین اخبار