یک فیل در پارک ملی مانا پولز در زیمباوه برای خوردن میوه های یک درخت روی دو پایش ایستاد./عکس: Stephen Underwood

ایستادن فیل روی دو پا + تصاویر

2544982

2544983

ارسال نظر

آخرین اخبار