سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به سریال گاندو ‌و اینکه وزارت خارجه را در این سریال خنثی نشان دادند گفت: عجیب است!

واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به سریال گاندو

به گزارش گلستان ۲۴؛ «سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به سریال گاندو ‌و اینکه وزارت خارجه را در این سریال خنثی نشان دادند گفت: عجیب است!

او گفت: چه بگوییم عجیب است! آنچه که در مورد وزارت خارجه و شخص وزیر  نشان می‌دهد خیلی با واقعیت تطابق ندارد و ادعا کردند که داستانشان واقعی است. اسناد مکاتبات وزارت امور خارجه چه در داخل و چه در خارج موجود است و اگر به ما می گفتند اسناد را می‌دادیم که واقعی تر باشد فیلم به لحاظ جلوه های هنری ب نیست نگاه می‌کنم.

سخنگوی وزرات امور خارجه گفت: اینکه آقای ظریف گفتند تلویزیون نگاه نمی‌کنند منظور صرفا صدا و سیما نیست ایشان در یک مصاحبه ای گفتند من کلا وقت تلویزیون نگاه کردن ندارم و حتی تلویزیون را روشن نمی‌کنم ایشان 3 و 4 صبح بیدار می‌شوند و به عبادت و کارهای شخصی می پردازند و بعد از خواندن اخبار دنیا و ساعت 6 و 7 صبح هم  به محل کار می‌روند.

برنا

ارسال نظر

آخرین اخبار