درجلسه کمیسیون ماده پنج شهر گرگان بررسی ضوابط و مقررات حوزه مسکونی طرح تفصیلی این شهر بررسی شد.

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر گرگان برگزار شد

گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، "حسین محبوبی" بیان داشت: تغییر کاربری، افزایش ، کاهش تراکم ، افزایش سطح اشغال ملک ، ساختمان و بررسی ضوابط و مقررات حوزه مسکونی طرح تفصیلی شهرگرگان ازجمله مواردی بود که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان گلستان و دبیر کمیسیون ماده پنج استان گلستان یادآورشد این جلسه با ریاست معاون عمرانی استاندار گلستان و سایر مدیران کل عضو این کمیسیون  در محل سالن جلسات استاندارگلستان برگزار و در این جلسه، رئیس  شورای شهر و شهردارگرگان و شهرداران مناطق گرگان نیزحضور داشتند .

کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران کمیسیونی است برای بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن که به ریاست استاندار محترم و در غیاب ایشان معاون محترم امور عمرانی استانداری بعنوان قائم مقام و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی تشکیل می شود و معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی نیز مسئولیت دبیرخانه این کمیسیون را بر عهده دارد.

هم استانی های گرامی متوانند جهت اطلاع از آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵به پایگاه خبری اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به نشانی www://golestanrud.ir مراجعه فرمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار