جدول زیر دربردارنده نرخ انواع خودروهای وارداتی در بازار است.

قیمت روز خودروهای وارداتی (۳ مهر ۹۸)

santafevaredati

ارسال نظر

آخرین اخبار