رئیس شبکه بهداشت و درمان کلاله از توزیع ۲۵۰ سبد غذایی بین مادران باردار آسیب پذیر در این شهرستان خبر داد.

کمک غذایی به زنان باردار کلاله‌ای
به گزارش گلستان ۲۴؛ دکتر مهیار کلوی رئیس شبکه بهداشت و درمان کلاله گفت: اعتبار هزینه شده برای این سبد‌های غذایی ویژه مادران باردار دچار سوء تغذیه را بنیاد علوی تأمین کرده است.

کلوی گفت: این سبد کالا به ۲۵۰ مادر باردار و شیرده آسیب پذیر که پیش از این ماماها، بهورزان و کارشناسان مرکز بهداشت شناسایی کرده اند هر دو ماه یکبار، به مدت یکسال تحویل می‌شود.

کلاله در شرق استان از شهرستان کمتر برخوردار استان گلستان است که روستا‌های متعددی دارد.

بخش زیادی از جمعیت کلاله در روستا‌های شهرستان زندگی می‌کنند.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار