دستخطی بدون تاریخ از شهیدحسن طهرانی مقدم، مردِ پشت‌پرده‌ موشکی‌ایران، خطاب‌به رهبر معظم انقلاب منتشر شد که در آن مشخص می‌شود طهرانی‌مقدم مدت‌ها پیش از شهادت به سراغ پروژه "موشک‌های فوق سریع" رفته‌ است.

عکس / انتشار نامه مهم مردِ پشت‌پرده‌ موشکی‌ایران به رهبر انقلاب

626896_301

ارسال نظر

آخرین اخبار