مطابق رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص علی الحساب شدن سنوات، از این پس پرداخت سنوات در پایان هر سال به صورت علی الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق، سنوات را به کارگر پرداخت کند.

رای دیوان به نفع کارگران صادر شد+جزییات
به گزارش گلستان ۲۴؛ چند هفته گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص علی الحساب شدن سنواتی که در پایان سال پرداخت می شود، رای صادرکرد.در متن این رأی آمده است: «بر اساس رای مورخ 19 آذرماه 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، در قرارداد های مدت موقت (قراردادهای یک ساله) نیز ( مانند قرارداد های دایم) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می ‌شود، علی الحساب تلقی شده و باید در زمان قطع همکاری با کارگر، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت شود.»علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که رأی دیوان عدالت اداری به مثابه قانون است گفت: سنوات باید هنگام قطع همکاری پرداخت شود، برای کارگران رسمی پایان کار هنگام بازنشستگی است، اگر در وسط کار کارفرمایی سنوات را پرداخت کرد، انگار به صورت علی الحساب پرداخت کرده است.
 
در گذشته این برای کارگران قراردادی محاسبه نمی شد.خدایی بیان کرد: با رأی جدید دیوان، اگر در کارگاهی کارفرما سال به سال با کارگران خود قرارداد منعقد و پایان هر سال سنوات را پرداخت می کند، اگر بعد از به طور مثال 10 سال بخواهد از مجموعه قطع همکاری کند کارفرما موظف است، علاوه بر سنوات سال دهم، ما به التفاوت 10 سال گذشته را نیز پرداخت کند. چرا که دیوان عدالت اداری، پایان همکاری کارگران را زمانی تلقی می کند که با مجموعه قطع همکاری کرده باشند، درگذشته پایان همکاری با پایان قرارداد یک ساله تلقی می شد، اما با رأی جدید پایان همکاری کارگران زمانی تلقی می شود که با مجموعه قطع همکاری کرده باشند.

/کارگرآنلاین

ارسال نظر

آخرین اخبار