تصویر زیر یک تصویر معنادار از مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای مقاومت..... است

تصویر بسیار معنادار در مراسم تشییع سردار

ارسال نظر

آخرین اخبار