مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گلستان بر آمادگی کامل مراکز درمانی این استان در مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد.

آمادگی مراکز درمانی تأمین اجتماعی گلستان در برابر ویروس کرونا

اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر احمد نصرتی طی جلسه ای با حضور روسای مراکز درمانی استان گلستان گفت: تمامی پیش‌بینی‌ها و اقدامات احتیاطی برای مقابله با ویروس کرونا در مراکز درمانی این استان انجام شده و برای پذیرش و معالجه بیماران احتمالی آمادگی لازم وجود دارد.

وی با بیان اینکه موضوع پیشگیری را باید جدی گرفت، گفت: آموزش کارکنان مراکز درمانی و تخصیص تختهای ویژه در بیمارستان‌ها به بیماران احتمالی، از اقدامات مهم صورت گرفته این مدیریت بوده است.

دکتر نصرتی گفت: بر اساس ویدئو کنفرانس مشترک با دانشگاه علوم پزشکی آموزش همگانی و پیشگیری باید بسیار اهمیت داده شود تا بتوانیم این ویروس را مهار کنیم.

مدیردرمان تامین اجتماعی گلستان از آمادگی حداکثری مراکز درمانی این استان بویژه در بیمارستانها و مراکز بستری خبر داد و گفت: به منظور حفظ آمادگی و احتیاط بیشتر، در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان تدابیر لازم برای پذیرش بیماران احتمالی اتخاذ شده است.

دکتر نصرتی حفظ آرامش و توجه به نکات بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه را از مهمترین مسائل مورد توجه در شرایط فعلی برشمرد و گفت: آموزش عمومی و بویژه آموزش همکاران درمانی اهمیت بسیار زیادی برای مقابله با این بیماری دارد و به همین دلیل همه مراکز جهت برگزاری برنامه های آموزشی با حفظ شرایط بهداشتی اقدام نمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار