بهینه سازی فرمولاسیون کود سوپرفسفات ساده

 به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به نقل از رئیس مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور،با توجه به واردات خاک فسفات از خارج کشور و برنامه تولید سوپرفسفات ساده (SSP) با این خاک در داخل ، آزمایشگاه فرمولاسیون مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی بر روی فرمولاسیون کود سوپرفسفات ساده در مقیاس آزمایشگاهی  اقدام و بررسی روش های بهینه تولید این نوع کود در حال انجام است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار